Uniwersytet Warszawski
IBI Artes Liberales
debata 4-5 kwietnia 2011 r.

Bizancjum a renesansy.
Dialog kultur,
dziedzictwo antyku -
tradycja i współczesność

Projekt "Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność" został pomyślany jako program badawczy, którego głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji dotyczącej tożsamości i zmienności kultury europejskiej na przestrzeni wieków.

Interesuje nas złożoność dziedzictwa europejskiego, różnorodność tradycji, które tworzyły i tworzą Europę: kształtowanie się w pierwszych wiekach naszej ery w basenie Morza Śródziemnego nowej kultury, która połączyła tradycję starożytną i jej modele religijne oraz kulturowe, z tradycjami żydowskimi i szerzej, orientalnymi, ale której podstawą było chrześcijaństwo jako religia uniwersalna. Zmienne dzieje tej kultury i jej ciągłe odwołania do wzorców pochodzących z odległej przeszłości. Trwający kilkaset lat podział świata śródziemnomorskiego na dwie tradycje: ortodoksyjną i rzymską. Spotkanie greckiego i słowiańskiego Wschodu z łacińskim Zachodem i dialog, a czasem również spór między nimi.

Projekt jest prowadzony w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ole
copyright: projekt Bizancjum a renesansy 2010, design: Genscher